Main Menu

SWEA Berlin e.V. Stipendiat 2019

Jag heter Caroline Lothes, jag är 26 år gammal och bor i Berlin. Jag har läst Bachelorprogrammet i kulturvetenskap vid Europa-Universität Frankfurt (Oder) och sedan oktober 2018 läser jag Masterprogrammet i skandinavistik vid Humboldt-Universitet i Berlin. Jag är mycket intresserad av språk, musik och samhälle. Inom mina bachelorstudier började jag lära mig svenska och utvecklade då ett stort intresse för den nordiska språkgemenskapen och samhällsutvecklingar i Sverige och de andra nordiska länderna. Inom mina studier har jag bearbetat olika ämnen som rör svenska språket och samhälle. Bland annat undersökte jag svenskans ställning som minoritetsspråk i Finland, skillnader i tilltalsbeteende mellan svenskar och tyskar samt maktförhållanden och social stigmatisering i miljonprogramsförorten Tensta.

Ich heiße Caroline Lothes, ich bin 26 Jahre alt und lebe in Berlin. Ich habe Kulturwissenschaften (B.A.) an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) studiert und seit Oktober 2018 studiere ich Skandinavistik im Master an der an der Humboldt-Universität zu Berlin. Ich interessiere mich sehr für Sprache, Musik und Gesellschaft. Im Rahmen meines Bachelorstudiums habe ich begonnen Schwedisch zu lernen und entwickelte dabei ein großes Interesse für die nordische Sprachengemeinschaft sowie gesellschaftliche Entwicklungen in Schweden und den anderen nordischen Ländern. Innerhalb meines Studiums habe ich mich mit verschiedenen Besonderheiten der schwedischen Sprache und Gesellschaft auseinandergesetzt. Unter anderem habe ich die Stellung des Schwedischen als Minderheitensprache in Finnland, Unterschiede im Anredeverhalten zwischen Schweden und Deutschen sowie Machtverhältnisse und soziale Stigmatisierung am Beispiel des Miljonprogram-Vortorts Tensta untersucht.