Main Menu

Styrelsemöte

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Datum: 2019-11-27
18:00


Styrelsemöte                                                              kl.18

på ”Save the children” (Rädda Barnen). (Se nedan!)   I händelse av förändringar meddela gärna någon i styrelsen att du tänker komma.

Save the children, Seesenerstr. 10-13, 10709 Berlin-Wilmersdorf (S41,42,46 Hohenzollerndamm eller Halensee)