Main Menu

Medlemsansökan

Medlemskap i SWEA Berlin

Medlemsansvarig i SWEA Berlin är Hanna Nordqvist (hannanordqvist(Replace this parenthesis with the @ sign)yahoo.co.uk).

För att kunna antas som medlem i SWEA Berlin skall du vara svensk eller svensktalande (behärska svenska språket) kvinna över 18 år.

2018 ligger medlemsavgiften på 55 € per kalenderår, varav hälften går till moderföreningen SWEA International. Vi ber dig betala in din medlemsavgift för 2018 före 15.12.2018.

(Vid inträde efter den 1 september betalas halv avgift för året. Kvinnor under 25 år betalar alltid halv avgift)

Kontoinformation

Kontoinhaber: SWEA BERLIN e.V.

Kontonummer: 1780026100

Bankleitzahl: 500 333 00

IBAN: DE46 5003 3300 1780 0261 00

BIC: SCFBDE33XXX

 

MEDLEMSFÖRMÅNER

Tidningar för medlemmar.

SWEA International skickar ut “SWEA Forum” 2 ggr om året till alla medlemmar. Även nät-tidningen “SWEA Nytt” kommer regelbundet därifrån 2 ggr om året. “SWEA Tyskland” som vi gör tillsammans med avdelningarna i Köln/Bonn, Frankfurt-Heidelberg och München kommer ut 1 gång om året.

Vi kan dessutom erbjuda följande förmåner till våra medlemmar:

 

Ansökan om medlemskap i SWEA Berlin

  • För att bli medlem i SWEA skall man vara svenska eller svensktalande kvinna över 18 år, vara villig att verka för SWEAs ändamål, vara bosatt på orten genom permanentboende, långtidsanställning eller utbildning.
 

FRIVILLIGA UPPGIFTER

 

Verifiering