SWEA ART

SWEA ART

Är du kreativ?

Självklart! Alla är vi kreativa – och på så många olika sätt!

Vill Du utveckla din kreativitet?

SWEA Art Berlin är ett nätverk för alla skapande kvinnor inom SWEA. Vi vill vara en inspirationskälla att börja skapa och främja utbyte mellan konstnärer – för Dig som är professionell, för Dig som är amatör, för Dig som just börjar – och alla däremellan.

Vi arbetar tillsammans, inspirerar varandra, arrangerar workshops och utställningar; utbyter erfarenheter och idéer, besöker utställningar, träffar konstnärer.

SWEA Art har följande syften:

  • arrangerar möten för att
  • inspirera till skapande verksamhet
  • utbyta erfarenheter och idéer
  • arrangerar workshops och kurser
  • organiserar utställningar

Om fu har intresse att bli en del av SWEA ART i Berlin kan du kontakta styrelsen (berlin@swea.org)

För att få mer information om SWEA ART Workshop kontakta gärna Caroline Creutzer (caroline.creutzer@web.de)

Hjärtligt välkommen!

_______________________

Meny Aktiviteter SWEA ART