SWEA Professional

SWEA Professional Berlin är en plattform för svensktalande kvinnor i Berlin för utbyte av informationer inom yrkesliv. Vi erbjuder intressanta föredrag, diskussioner och events (besök på företag m.m.), ger tips och råd och möjlighet till utbyte av erfarenheter och ideer.

Alla är välkomna att delta oavsett om man befinner sig mitt i yrkeslivet eller har det bakom, eller framför sig. Är du nyinflyttad till Berlin och söker arbete eller vill etablera ett eget företag? Eller bor och arbetar du redan här sedan länge, men söker nya inblickar, utbyten och nätverk? Eller har du redan yrkeslivet bakom dig, men är ändå nyfiken på hur arbetsmarknaden förändras och vad det kommer för nya möjligheter – och kanske också gärna vill dela med dig av dina erfarenheter! Alla frågeställningar och erfarenheter är värdefulla! Medlemmar i SWEA Berlin har företräde till våra events, men i mån av plats är också andra varmt välkomna att delta.

Skriv gärna till oss på: berlin.professional@gmail.com – om du har frågor och/eller om du vill anmäla dig till vår mailinglista (för att få inbjudan till och information om alla träffar och events vi organiserar).

Besök även SWEA International Professional  samlingssida.