Välkommen till SWEA Berlin!

SWEA är ett globalt nätverk för svensktalande kvinnor med 74 avdelningar världen runt.

SWEA Berlin grundades 1999 och är sedan 2006 registrerad som tysk allmännyttig förening. Vi har för närvarande runt 70 medlemmar, men är på tillväxt i takt med att Berlin de senaste åren blivit alltmer populärt för svenskar som vill arbeta och bosätta sig utomlands. Vi är ett kvinnonätverk som är inriktat på att på bästa sätt kunna stödja, hjälpa och skapa en bas för kontakt och informationsutbyte i alla faser av utlandsboendet och/eller hemvändandet. En av de grundläggande uppgifterna för föreningen är också att vara en plattform för den som vill bibehålla eller stärka sin svenska. Alla med grundläggande svenska språkkunskaper är välkomna att bli medlemmar oavsett nationalitet – våra träffar och events sker nästan uteslutande på svenska. Flera av våra äldre medlemmar har bott i Berlin sedan långt före murens fall och har rikt med erfarenheter och berättelser i baggaget. Andra har nyligen flyttat hit och har nya, spännande perspektiv på staden. Mötet mellan människor av olika åldrar och med olika erfarenheter är något vi värderar högt.

Vi arrangerar olika events och träffar året runt för alla åldrar och intressegrupper. För den som vill ha mer utbyte och kontakter på ett yrkesmässigt plan erbjuder vi undergruppen SWEA Professional som bjuder in till föreläsningar, företagsbesök och after work. Inom SWEA Art kan du utveckla din kreativa ådra – regelbundet anordnas interessanta workshops inom konst och kultur. Gemensamma bio-, teater- och ateljébesök, ”Kietz”-guidningar, bokcirkar och Berlin-specifika evenemang är också en viktig del av vårt programm. Stående inslag under året är sommarfesten, den maffiga räkfrossan och den traditionella svenska julfesten. Dessutom deltar vi i och stöttar Svenska Kyrkan och deras projekt som Luciafirandet, Midsommarfirandet, Valborgsmässoafton och den årliga Julbasaren som lockar unga och gamla att fira svenska traditioner.

Jag, Lise-Lotte Andersson, är ordförande i SWEA Berlin e.V. Om du vill komma i kontakt med oss eller bli del av SWEA-världen kan du gärna maila till mig och min styrelse: berlin@swea.org