SWEA Care

SweaCare
Vad är SWEA Care?

SWEA Care är en intressegrupp inom en SWEA-avdelning med syfte att hjälpa andra medlemmar och finnas till som stöd lokalt när olika behov uppstår.

       

 

Vad är SWEA Care Berlin?SwCareLogo